Náchod

Hrad přestavěný na zámek na kopci nad stejnojmenným městem.

Hrad založil kolem poloviny 13. století Hron, který se po něm psal. Roku 1326 jej Jan Lucemburským postoupil Berkům z Dubé. Od poloviny 16. století jej páni ze Smiřic přestavují na renesanční zámek. Jako pobělohorský konfiskát jej získali Trčkové z Lípy a po nich roku 1643 Octavio Piccolomini.
Hrad si za třicetileté války podržel svůj vojenský význam a byl v několika fázích barokně opevňován. Přestavěny a upravovány byly i vlastní zámecké budovy.

První fázi hradu náleží okrouhlý bergfrit a částobvodové hradby s malým palácem. Dispozice hradu byla zřejmě dvojdílná. V pozdní gotice se k ní připojili městské hradby a hrad dostal opevnění s dělostřeleckými baštami. Fragment městkých hradeb, dovnitř otevřená bašta, je k vidění dole ve městě jen pár metrů od náměstí.

       

Na první fotografii je pohled barokní torion. Druhá fotografie je pohled na západní stranu s pozdně gotickým opevněním, na třetí fotografii je pohled z nádvoří na bergfrit a na čtvrté pak pohled z věže směrem do přední části jádra.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů