Pokrzywna

Pozůstaky opevnění na vrcholu Zamkowa Góra vybíhajícího severně z masivu Velké Stříbrné (785,3 m.n.m.) nad Pokrzywnou asi 4 km severovýchodně od Lechtenštejna.

Nepravidelné mírně oválné jádro zaujímající poměrně plochý vrcholek kopce obíhala subtilní zhruba 1 m široká ohradní na sucho kladená či na hlínu kladená zeď. Severní čelní strana a východní strana byly chráněny příkopem s valem. Západní strana a krček hřebene vrcholu kopce nevykazují stopy po takovém zajištění. Plocha je bez viditelných depresí.

Na základě archeologických nálezů je doba života opevnění položena do prvé poloviny 14. století, kdy mohla zřejmě sloužit jakožto provizorium pro zajištění útočiště v souvislosti s dobývkou a zpracování rudy.               

Na prvních dvou fotografiích je pohled na čelo, na třetí fotografii je severovýchodní nároží a východní strana s příkopem a valem, na čtvrté pak západní strana fortifikace z severozápadního nároží v čele.

Literatura:
Castellologica Bohemica 6, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda