Řebřík

Zaniklý hrad nad kostelem sv. Petra asi kilometr od Líšné.

Hrad, který se v písemných pramenech objevuje k roku 1318, vznikl zřejmě někdy koncem 13. století. Rod který se po něm psal, a jenž zřejmě patřil k rozrodu pánů z Žerotína, jej pak držel až do konce 14. století. Po krátké královské držbě byl roku 1410 zastaven Petru Praseti z Chrástu. Zástavní majitelé se poté rychle střídali, poslední doklad o tom, že je hrad obýván je z roku 1495, kdy jej držel Burian ze Švamberka, od kterého jej král toho roku vyplatil a připojil ke Křivoklátu. Hrad, který zřejmě již předtím nemusel nutně být v dobrém technickém stavu přestal být v nových poměrech zcela udržován a na počátku 16. století byl zřejmě již pustý.

Trojdílná dispozice hradu zaujala zvolna stoupající šavlovitě zahnutý skalní hřeben, jehož jednotlivé partie byly od sebe vzájemně odděleny příkopy. Nevelkého jádro z větší části zaujal trojprostorový palác, situovaný delší stranou v ose skalního bloku, vytápěný kachlovými kamny. Ve středu nádvoří uzavřeného palácem a obvodovou zdí se nacházela do skály vysekaná studna. Terénní hrana v čele jádra je buď pozůstatkem jeho opevnění, nebo vstupního objektu. Obě předhradí svorně nevykazují stopy žádné zástavby.
Řebřík je součástí významného zaniklého sídlištního komplexu tvořeného hradem, vsí s původně farním kostelem, který se jako jediný zachoval do dnešní doby, plužinou, dvorcem, komunikacemi, lomem, haltýřem a rybníkem.

       

Na první fotografii je pohled na studnu v jádře hradu. Na druhé a třetí fotografii je pohled na jádro od východu, na čtvrté pak od severozápadu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík